ПОЛІТИКА КОНФІНДЕНЦІЙНОСТІ
ПОЛІТИКА КОНФІНДЕНЦІЙНОСТІ
Угода про конфіденційність
Загальні положення
Комунікаційна група «Технології та суспільство» (надалі «Група») з метою забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (надалі «Учасник») дану Угоду про конфіденційність (надалі «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Групою Персональних даних Учасника при використанні Учасником Послуг Групи та інтернет-ресурсу http://tech-and-society.group/ (надалі «Сайт»).
Факт користування Сайтом та Послугами означає прийняття умов цієї Угоди. Якщо Учасник не погоджується з умовами даної Угоди, він зобов'язаний відмовитися від користовуванням Сайтом та послугами, що надаються Сайтом (надалі «Послуги»).

Терміни

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Загальнодоступні дані — інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа (власник цих даних), надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис — сукупність інформації про Учасника, що містить дані авторизації Учасника (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при використанні ним Сайту та Послуг.

Cookie (Кукі) — фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп'ютері Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.

1. Предмет угоди

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Групі Учасником при використанні ним Сайту та Послуг, які надаються Сайтом.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Учасник надає Групі право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює, а Група не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми фізичними і юридичними особами, що не перебувають у володінні або під керуванням Групи, і фізичними особами, які не є працівниками Групи, навіть якщо Учасник одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Учасника є захист прав та інтересів Учасника та Сайту, а також надання Учаснику Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових матеріалів та послуг, що надаються Сайтом.

2. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Учасник повинен вказати дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Учасником Облікового запису Група одержує можливість ідентифікувати Учасника при кожному використанні ним Сайту. Зазначення Учасником відомостей про себе при створенні Облікового запису є його згодою на збір, обробку та використання таких відомостей Групою.

2.2. Група використовує дані Учасника для відображення людини або компанії в каталозі, а також для формування більш точних добірок на основі інтересів користувача.

2.3. Більша частина даних, які Учасник зберігає у власному профілі, є публічно доступними, окрім даних, які Учасник самостійно вказав у налаштуваннях профілю як непублічні.

2.4. Група не збирає інших даних про Учасника, крім тих, які він сам передав через форми на Сайті.

2.5. Група має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли Cookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Cookie.

2.6. При використанні Учасником Сайту та Послуг обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Cookie, а також статистична інформація про активність Учасника.

2.7. Група має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення Учасником цих даних.

2.8. У випадку зміни Персональних даних Учасник повинен надати Групі оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису на Сайті. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Групи не несе відповідальності за негативні наслідки для Учасника, пов'язані з обробкою таких Персональних даних.

2.9. Учасник може самостійно редагувати та видаляти свої дані. Група не зберігає окремої бази даних користувачів, і при видаленні Учасником дані видаляються з сайту остаточно.

3. Доступ до інформації

3.1. Група зобов'язується не надавати отримані від учасників Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, який надав такі дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;

при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Учасника;

за обґрунтованими запитами компетентних органів, що мають право одержувати такі дані;

у тому випадку порушення Учасником умов даної Угоди та/або інших договорів і угод між Групою та Учасником, коли така передача зумовлена захистом прав та інтересів Групи або інших Учасників.

3.2. Учасник дозволяє Групі надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Група уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Групі, Група не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким доступом.

3.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Групи. Для цього Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Групи, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

3.5. Деякі сервіси Сайту передбачають здійснення Учасником платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Групі та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності. Відповідно, Група не несе відповідальності за належне здійснення таких платежів і функціонування відповідних платіжних систем.

4. Додаткові умови

4.1. Група має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою https://tech-and-society.group/confidential. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Група додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Учасника. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником Послуг та/або Сайту.

4.2. Група не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Групи для отримання роз'яснень щодо положень Угоди.

4.3. У випадку недійсності будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова будь-якої зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносин між Групою та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються даної Угоди та використання Сайту.

© 2021 Tech&Society Комунікаційна група. All rights reserved.