КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА
«Технології та Суспільство»
КОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА
«Технології та Суспільство»
Метою діяльності групи «Технології та суспільство» є створення комунікаційної платформи для обговорення широкого кола питань щодо впливу новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та автоматизованого прийняття рішень, на стан та розвиток суспільства в Україні та світі.
Комунікаційна група "Технології та Суспільство" є незалежною експертною спільнотою в Україні, що поєднує фахівців з бізнесу, громадянського суспільства, медіа, академічного середовища, державного сектора тощо.

Комунікаційна група "Технології та суспільство" досліджує найактуальніші теми, вибір яких обумовлено як фактами наукового та суспільного розвитку, так і суб'єктивними факторами сприйняття технологій у свідомості людей.
Технології удосконалення та підвищення ефективності взаємодії держави та суспільства (civic tech, gov tech)
Особлива увага зосереджується на наступних категоріях питань:
Розвиток новітньої сфери цифрових прав та прав, пов'язаних із використанням даних (data and digital rights), зокрема сфери автоматичного прийняття рішень та етики використання штучного інтелекту
Систематизація міжнародного досвіду та представлення України на міжнародній арені, зокрема шляхом співпраці з світовими лідерами галузі, адаптація та впровадження міжнародних ініціатив задля безпечного та сталого процесу діджиталізації певних суспільних сфер
Підвищення обізнаності щодо можливих ризиків, які новітні технології можуть привнести у розвиток суспільства, як у короткостроковій перспективі, наприклад, цифрові загрози демократії, так і у довгостроковій перспективі екзистенціальних ризиків, що потенційно можуть призводити до руйнівних наслідків для людства.
Група заснована Оленою Бойцун у грудні 2020 року на принципах міждисциплінарного підходу до вивчення питань, що виникають в результаті впливу технологій на соціум.

Учасники групи ставлять дискусійні стратегічні питання, розуміння відповідей на які допоможе більш глибоко та свідомо сприймати значущість змін у соціумі, розробити механізми підвищення ефективності комунікаційних матеріалів та обґрунтовувати нові регуляторні
норми стосовно впливу технологічного прогресу та реалізації
нових прав людини у цифровому світі.

Група працює як у закритому (за запрошенням), так і в публічному режимах. Запрошені учасники групи мають пріоритетне право брати участь у розробці програм стратегічних ініціатив групи, мають право голосу на зустрічах, лекціях та інших подіях, а також пріоритет у доступі до матеріалів та розробок групи.
© 2021 Tech&Society Комунікаційна група. All rights reserved.