Цифрові права в Україні
Цифрові права в Україні
Розширення та розвиток цифрових комунікацій створили нові можливості для громадян у здійсненні їх прав і свобод. Особливо важливою стала можливість вільно висловлювати свої думки та погляди перед широкою аудиторією, а також миттєвий доступ до будь-якої інформації в Інтернеті. Проте, разом з цим з'явилися загрози, пов'язані з можливими зловживаннями цими правами та ризиком нелегального втручання у приватне життя громадян.
В сфері цифрових прав та прав, пов'язаних з використанням даних, ще багато роботи має бути зроблено в напрямку розробки міжнародних ініціатив для створення прозорого та відповідального секторального регулювання. Однак, один з конкретних кластерів, що встановлює правила щодо захисту персональних даних, уже має високий рівень регулювання, і це слід враховувати при встановленні відповідних підходів на основі інклюзивної гармонізації. Для України цей процес має велике значення, особливо з урахуванням її наміру продовжити шлях європейської інтеграції.

Членом комунікаційної групи “Технології та суспільство”, доктором економічних наук, професором Ярославом Котляревським разом з командою ГО «2030: Технології для суспільного добробуту» за результатами експертних досліджень та дискусій у 2022 році було підготовлено аналітичні матеріали відповідної тематики, які доступні для перегляду:

1. Стратегічна концептуалізація глобального та національного контексту розвитку сфери розвитку цифрових прав та прав, пов’язаних з використанням даних.
2. Перспективні напрями удосконалення регулювання сфери захисту персональних даних в Україні в контексті євроінтеграції.
Опубліковано у червні 2023 року
© 2021-2023 Tech&Society Комунікаційна група. All rights reserved.